O Nas

Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych „PUS” Spółka z o.o. w Kwidzynie, będące częścią międzynarodowej grupy NEHLSEN oferuje kompleksowe usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych.
PUS posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów.
Posiadamy nowoczesny sprzęt transportowy oraz bazę spełniającą wszystkie wymagania i normy.
Gwarantujemy Państwu pełne bezpieczeństwo, odbierając Wasz odpad, bierzemy za niego pełną odpowiedzialność.
Obecnie odbiorcami naszych usług jest kilka tysięcy podmiotów – osoby fizyczne, instytucje i lokalne przedsiębiorstwa. Zwiększająca się z roku na rok liczba korzystających z naszych usług jest tego potwierdzeniem.