Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta jest czynne w następujących godzinach:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00

W Biurze Obsługi Klienta możecie Państwo:

  • Zawrzeć umowę na wywóz odpadów komunalnych
  • Uregulować opłaty za wywóz odpadów
  • Dokonać zmiany wielkości pojemnika
  • Dokonać zmiany częstotliwości wywozu
  • Nabyć firmowe worki na odpady komunalne z usługą wywozu
  • Uregulować opłaty za wywóz odpadów
  • Zawrzeć umowę na wywóz odpadów komunalnych
  • Dokonać zmiany wielkości pojemnika
  • Dokonać zmiany częstotliwości wywozu
  • Nabyć firmowe worki na odpady komunalne z usługą wywozu

Skontaktuj się z nami