Harmonogram Wywozu Odpadów
Pelplin

Harmonogramy na rok 2023 do pobrania:

MIASTO PELPLIN HARMONOGRAM 01.01. – 30.06.2023

TERENY WIEJSKIE HARMONOGRAM 01.01. – 30.06.2023