Metale i tworzywa sztuczne

Wyrzucamy:

 • Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • Nakrętki
 • Plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • Opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • Opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach
  (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • Plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • Aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • Puszki po konserwach
 • Folię aluminiową
 • Metale kolorowe
 • Kapsle, zakrętki od słoików

Nie wyrzucamy:

 • Pojemników i butelek z zawartością
 • Plastikowych zabawek
 • Opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • Pojemników i butelek po olejach (spożywczych, silnikowych)
 • Puszek po farbach i lakierach. gumy
 • Opakowań po aerozolach
 • Pojemników po wyrobach garmażeryjnych
 • Opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych
 • Zatłuszczonych folii np. po mięsie, rybach
 • Zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 • Baterii
Metal i tworzywa sztuczne